Nyhedsbrev
Historie

Løve Apoteket gennem 13 årtier

Løve Apoteket gennem 13 årtier:

Viborg Løve Apotek blev oprettet jan. 1877 og åbnede den 5. marts 1878under navnet " Ny Apotek".I 1908 åbnedesHammershøjApotek som et "hjælpeapotek" til Løve Apoteket.Hammershøj Apotek blev dog en selvstændig enhed fra 1912.

I 1917 blev Løve Apoteket omdøbt fra "Ny Apotek" til "HjultorvetsApotek". Dette var en konsekvens af åbningen af Viborg Sct. Mathias Apotek.

Apoteketsvartegn: En guldløve tegnet af Poul Henningsen ses på apoteksfacaden over det oprindelige indgangsparti i bygningens hjørne. Den blev skænket apoteket, da Hjultorvets Apotek i 1937 fik sit nuværende navn: Løve Apoteket.Hammershøj Apotek smeltede atter sammen med Løve Apoteket i 1981, hvor det blev filialapotek.Ved nedlæggelsen af Sct. Mathias Apotek i 2001 overtog Løve Apoteket apoteksudsalget "Vestervang".

sa
as
as

Dine oplysninger