Nyhedsbrev
Servicemål

Servicemål

Løve Apoteket forsøger hele tiden at gøre tingene lidt bedre.......
Her finder du vores aktuelle servicemål:

 

Fejludleveringer

Det højest accepterede antal fejludleveringer, som konstateres af andre end apotekspersonalet.

Apotekets mål:

0,02%

Resultat af sidste måling:

Målt i perioden januar til juli 2018: 

Løve Apoteket 0,02 %

Vestervang Apotek 0,02 %

Hammershøj Apotek 0,01%

 

Antal fejl ved dosiskort

Apotekets mål:

Højst 3 fejl pr år på alle afdelinger

Resultat af sidste måling:

2 fejl i 2017

 

Servicegrad

Den procentdel af anmodninger om udlevering af et bestemt lægemiddel som apoteket umiddelbart kan efterkomme.

Apotekets mål:

Løve Apoteket: 98,2 %

Hammershøj Apotek: 97,9 %

Vestervang Apotek: 95 %

Resultat af sidste måling - uge 28/2018:

Løve Apoteket: 98,4 %

Vestervang Apotek: 97,7 %

Hammershøj Apotek: 99,19%

 

Faglig rådgivning i skranken

Apotekets mål:

Løve Apoteket mindst 90 %

Vestervang Apotek mindst 80 %

Hammershøj Apotek mindst 75 %

- af alle kunder, der henter receptmedicin, til eget brug, eller eget barn, herunder dosispakket medicin, samt håndkøbsmedicin inviteres til dialog og får tilbudt information/rådgivning.

Alle forsendelseskunder informers om at yderligere information kan fås ved henvendelse til apoteket.

Resultat af sidste måling - Uge 12 - 2018:

Løve Apoteket:

Recept: 86 %

Håndkøb: 90 %

Dosis: 92 % 

Vestervang Apotek:

Recept (uge 8) : 84 %

Håndkøb(uge8): 92 %

Dosis(uge 12): 78  % 

Hammershøj Apotek:

Recept (uge 8): 88 %

Håndkøb(uge 8): 79 %

Dosis (uge 12): 92 % 

 

Ventetid

Løve Apoteket ventetid:

Den tid der gå fra kunden trækker et nummer til kundens nummer kommer frem i nummerdisplayet

Apotekets mål:

Højst 5% af kunderne må vente mere end 10 minutter.

Gennemsnitsventetiden må højst være 5 minutter.

Resultat af sidste måling på Løve Apoteket :

0 % ventede mere end 10 minutter.

Gennemsnitlig ventetid: 1:20 minutter

(målt uge 41 - 2018)

Vestervang Apoteks ventetid:

Den tid der går fra kunden kommer ind i butikken til kunden bliver ekspederet.

Apotekets mål:

Højst 5% af kunderne må vente mere end 10 minutter.

Gennemsnitsventetiden må højst vær 5 minutter.

Resultat af sidste måling på Vestervang Apotek :

0 % ventede mere end 10 minutter

100 % ventede højst 5 minutter

(målt uge 41 - 2018)

Hammershøj Apoteks ventetid:

Den tid der går fra kunden kommer ind i butikken til kunden bliver ekspederet.

Apotekets mål:

Højst 5% af kunderne må vente mere end 10 minutter.

Gennemsnitsventetiden må højst vær 5 minutter.

Resultat af sidste måling på Hammershøj Apotek :

0 % ventede mere end 10 minutter

98 % ventede højst 5 minutter

(målt uge 41 - 2018)

Dine oplysninger